عشق

I LOVE YOU

مـهـربـانـی تـا کـــــــی ؟؟ بـگـذار سـخـت باشم و سـرد !! 

بـاران کـه بـاریــد... چـتـر بـگـیـرم و چـکـمـه!!! 

خـورشـیـد کـه تـابـیـد... پـنـجـره ببـندم و تـاریـک !!!

 اشـک کـه آمـد... دسـتـمـالـی بـردارم و خـشـک !!!

 او کـه رفـت .........نـیـشخـنـدی بـزنـم و بگم این رسمش نبود!

نوشته شده در شنبه دوم مهر ۱۳۹۰ساعت 11:23 توسط Tak Boy (Hamid)| |

Design By : Mihantheme